حالت


شما اینجا هستید:   درباره ما | اهداف
در حال بازیابی اطلاعات
اهداف

اهداف:

1-      حضور فعال در بازار سرمایه وشناسائی فرصتهای سرمایه گذاری

2-    ایجاد جریان در آمدی با ثبات برای سهامداران

3-   کمک به توسعه بازار سرمایه از طریق جذب منابع داخلی وخارجی وهدایت آن به فعالیتهای مولد اقتصادی

4-     توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

5-    استفاده از دانش وفنون سرمایه گذاری ونهادینه نمودن آنها

6-    ارائه واستفاده از محصولات متنوع  نوین وقابل اطمینان مالی

7-   بازار سازی سهام شرکت مادر درزمان های مورد نیاز

 

گروه اقتصاد نوین مرکز ارتباطات سلام مهر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین