شما اینجا هستید:   اطلاعيه ها | آگهی مجمع فوق العاده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین(سهامی عام)

 

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین ( سهامی عام) ثبت شده به شماره 267233 به شناسه ملي10103838251 می رساند

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت راس ساعت10روز  یک شنبه مورخ 1391/7/16 در محل هتل سيمرغ واقع در تهران ،خیابان ولي عصرپلاك 2141 تشکیل 

.می گردد

: دستور جلسه 

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

2-. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد

از سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومي فوق العاده می باشند ،درخواست مي گرددجهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن

برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی در روزهای چهارشنبه و  شنبه مورخ دوازدهم و پانزدهم مهر 1391 به محل شرکت واقع در خیابان شريعتي

- خيابان دفتري شرقي - پلاك 7 - طبقه 1- مراجعه نمایند .ضمنا سهامداران محترم ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي شركت به نشاني

www.enicom.ir مراجعه نمايند .


هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

گروه اقتصاد نوین مرکز ارتباطات سلام مهر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین