5 تیر 1400

نگاهی به عرضه های امروز بورس انرژی

در نخستین روز هفته، کالاهای اتانول (الکل طبی اتانول ۹۶ درجه) چند شرکت در در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد. همچنین طی معاملات روز کاری گذشته، ۷۱ هزار و ۵۴ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۷۳۲۸ میلیارد و ۳۷۳ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.