درباره ما

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام ) بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 29/11/1384 تاسیس و در تاریخ 20/01/1385 تحت شماره 267233 و به شناسه ملي 10103838251 به در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است. شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي عام) از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بندهاي 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، محسوب مي گردد. شركت در تاريخ 10/03/1388  با شماره 10501 در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  درج گردید. در حال حاضر، این شركت جزو شركتهاي فرعى شركت بانک اقتصاد نوین است و شركت نهايى گروه، نیز بانک فوق مي باشد. نشاني مركز اصلى شركت تهران – بلوار نلسون ماندلا- بلوار گلشهر – پلاک 25 واقع است. شایان ذکر است کد اقتصادی شرکت 411136716459 می باشد.

 

موضوع فعالیت، طبق ماده 3 اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ01/12/1390 عبارت است از:

الف-فعالیت های اصلی :

  • سرمایه گذاری درسهام، سهم شرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
  • سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

 

ب-فعالیت های فرعی:

  • سرمایه گذاری درمسکوکات، فلزات گرانبها بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
  • سرمایه گذاری درسهام، سهم شرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت­ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را دراختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد.
  • سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار شامل پذیرش سمت درصندوق های سرمایه گذاری، تامین مالی بازار گردانی، مشارکت در تعهد پذیره نویسی و تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

رئیس هیات مدیره
جناب آقای دکتر ابوالفضل اسماعیل زاده مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت مالی سوابق شغلی :عضو هیات مدیره شرکت تاشا مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان ایران خودرو رئیس هیات مدیره کارگزاری مشاوران سهام
نائب رئیس هیات مدیره
جناب آقای دکترفرزاد جعفری:نائب رئیس هیات مدیره مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت مالی سوابق شغلی:معاون امور شرکتهای بانک اقتصادنوین سرپرست اداره مطالعات راهبرد فرابورس ایران سرگروه امور اعضاء و بازرسی فرابورس ایران
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
جناب آقای دکترمسلم صالحی مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت بازرگانی سوابق شغلی:رئیس هیات مدیره شرکت پارس مسکن سامان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب معاون برنامه ریزی و مطالعات استراتژیک بانک اقتصادنوین معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه سرمایه گذاری مسکن
عضو هیات مدیره
جناب آقای دکتر محمدبختیار نصرآبادی مدرک تحصیلی:فوق لیسانس معارف اسلامی و مدیریت سوابق شغلی: مدیرعامل شرکت تامین آتیه درخشان نوین قائم مقام مدیرعامل سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک بانک مسکن مدیر سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
عضو هیات مدیره
جناب آقای دکتر مجید امدادی مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت کسب و کار سوابق شغلی:مدیر امور شرکتهای شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر معاون مالی و پشتیبانی شرکت پرداخت نوین آرین مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
قبلی
بعدی