شما اینجا هستید:   درباره ما | معرفي شركت
در حال بازیابی اطلاعات
معرفي شركت
شركت  سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) درتاريخ 20/01/1385تحت شماره 267233
و درقالب شركت سهامي عام دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و شروع به انجام عمليات اجرايي نموده است .
سرمایه شرکت :
 

سرمايه شركت 1.000.000.000.000 ریال منقسم به 1.000.000.000 سهم با نام  یک هزارریالی که تماما پرداخت

گردیده است.

 

سال مالی شرکت:
 
سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال آغاز ودر پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد.

          بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین