حالت


شما اینجا هستید:   درباره ما | اهداف
در حال بازیابی اطلاعات
اهداف

اهداف:

1-      حضور فعال در بازار سرمایه وشناسائی فرصتهای سرمایه گذاری

2-    ایجاد جریان در آمدی با ثبات برای سهامداران

3-   کمک به توسعه بازار سرمایه از طریق جذب منابع داخلی وخارجی وهدایت آن به فعالیتهای مولد اقتصادی

4-     توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

5-    استفاده از دانش وفنون سرمایه گذاری ونهادینه نمودن آنها

6-    ارائه واستفاده از محصولات متنوع  نوین وقابل اطمینان مالی

7-   بازار سازی سهام شرکت مادر درزمان های مورد نیاز

 


          بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین