شما اینجا هستید:   درباره ما | هيات مديره
در حال بازیابی اطلاعات
هيات مديره

1- آقای محمد رضا دولت رفتار حقیقی به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص ) رئیس هیات مدیره 

2- آقای فرشید هاشمیان  به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام ) نایب رییس هیات مدیره 

3- آقای محمد کاظم به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصادنوین (سهامی خاص ) عضو هیات مدیره 

4 - آقای ابراهیم میر گلوی بیات  به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین  (سهامی خاص ) عضو هیات مدیره 

5- آقای  محمد ابراهیم منصور خاکی به عنوان  مدیر عامل  و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام )


          بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین