شما اینجا هستید:   درباره ما | تركيب سهامداران
در حال بازیابی اطلاعات
تركيب سهامداران

تركيب سهامداران

تعداد سهام

درصد سهام

بانک اقتصـــاد نوین (سهامی عام )

                197,877,390

49

توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام )

79,999,999

20

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین

58,207,926

15

سرمایه گذاری سامانه استراتوس

27,999,999

7

کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص)

 9,824,218

2

بین المللی پیمانکاری استراتوس

7,999,999

2

کیهان تبادل

7,999,999

2

آتیه تابان نوین  4.198.435 

 

سرمایه گذاری ساختمان ایران

1.333
 

سایر (6سهامدار حقوقی و 667 سهامدار حقیقی )

 5.890.702 1

جمع

400.000.000

100.00


          بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین