حالت


در حال بازیابی اطلاعات
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

شركت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
درتاريخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و درقالب شركت سهامي عام دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و شروع به انجام عمليات اجرايي نموده است.سرمايه شركت 800,000,000,000 ریال منقسم به 800,000,000 سهم با نام یک هزارریالی که تماما پرداخت گردیده است.سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال آغاز ودر پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30/09/1393


 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1393/09/30

       بدین ‌وسیله به اطلاع می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي‌عام) در تاریخ 19/01/94 تشکیل گردید. خلاصة تصمیمات مجمع به ‌شرح ذیل می‌باشد:

1)      صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.  

2)      موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.

3)      روزنامه «اطلاعات» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی94 انتخاب گردید.

4)      سود تقسیمی به ازای هر سهم مبلغ 225 ریال تصویب گردید.

5)       پاداش هیأت­ مدیره به مبلغ  1600 میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. 

6)      حق حضوراعضاي غير موظف هيأت مديرهماهيانه مبلغ 000ر000ر8 ريال به ازاي حداقل يک جلسه در ماه تصويب گرديد.


اطلاعيه پرداخت سود سهام 13930930