1-      مدیریت سبد سرمایه گذاری اعم از شرکتهای بورسی وغیربورسی

2-    استفاده از ابزارهای مالی وسرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی وخارجی

3-   امکان سنجی وارزیابی طرح های سرمایه گذاری

4-     ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری

5-    مشارکت در طرح های سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

1-      حضور فعال در بازار سرمایه وشناسائی فرصتهای سرمایه گذاری

2-    ایجاد جریان در آمدی با ثبات برای سهامداران

3-   کمک به توسعه بازار سرمایه از طریق جذب منابع داخلی وخارجی وهدایت آن به فعالیتهای مولد اقتصادی

4-     توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

5-    استفاده از دانش وفنون سرمایه گذاری ونهادینه نمودن آنها

6-    ارائه واستفاده از محصولات متنوع  نوین وقابل اطمینان مالی

7-   بازار سازی سهام شرکت مادر درزمان های مورد نیاز

 

جذب سرمايه ها و تجهيز پس انداز ها به طور مستقيم و غير مستقيم و سرمايه گذاري در هر گونه فعاليت

اقتصادي،‌توليدي، خدماتي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور و ارائه خدمات مديريت جهت ارتقاء و بهره وري شركت ها در كليه زمينه ها.

مطالعه و تهيه طرح هاي اقتصادي به منظور سرمايه گذاري و يا ارائه جهت سرمايه گذاري ساير اشخاص

 ارائه خدمات مورد نياز به شركت هاي سرمايه پذير و ساير شركت ها.

 ايجاد بستر لازم جهت جذب سرمايه گذاري ساير اشخاص در طرح هاي مورد نظر شركت.

  مبادرت به كليه عمليات بازرگاني و مالي و ساير فعاليت هايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم به موضوع شركت مرتبط باشد.

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار ،‌بورس فلزات ،بورس كالا، ساير بورس هاي رسمي كشور و همچنين بورس هاي بين المللي.

 اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از بانك هاي دولتي و غير دولتي اعم از داخلي و خارجي و ساير موسسات مالي و اعتباري

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 1384/11/29 تاسیس و در تاریخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و به شناسه ملي 10103838251 به در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است.

01.

تجربه بین المللی

02.

نتایج تضمینی

03.

اجرای عالی

مشاوره رایگان

تحلیل سریع تجارت شما

جدیدترین اخبار
اخبار و مسیر پیشرفت بورس

اطلاعات مفید

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام ) بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 1384/11/29 تاسیس و در تاریخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و به شناسه ملي 10103838251 به در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است. شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي عام) از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بندهاي 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، محسوب مي گردد. 

در whatsapp به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در google به اشتراک بگذارید
طراحی سایت و سئو سایت توسط برندهای سیماگر و سئوراز
24595309 ۰۲۱ enicom.com@gmail.com