حالت


ممسنی  
      720     80  
کازرو  
      800     50  
خودکفا  
      16550     3016  
تسه9110  
      699392     33304  
غشهد  
      2121     101  
غاذرح  
      1499     166  
غچین  
      5173     272  
وقوامح  
      260     18  
انرژی1  
      11447     3447  
تسه9203  
      690720     32891  
تسه9210  
      761292     36252  
شنفت  
      12719     669  
شتهران  
      26909     1281  
فالوم  
      655     48  
لپیام  
      700     70  
ثاصفا  
      650     146  
لازما  
      690     38  
فاراکح  
      1442     89  
سایرا  
      2702     191  
لسرماح  
      1076     119  
دحاوی  
      3232     197  
تسه9303  
      762754     36321  
تسه9304  
      763844     36373  
بدکو  
      1052     108  
وارس  
      5000     300  
فبستم  
      800     50  
ثفارسح  
      1132     125  
ونیکیح  
      616     59  
ومعادنح  
      278     24  
مرقامح  
      1199     116  
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

شركت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
درتاريخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و درقالب شركت سهامي عام دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و شروع به انجام عمليات اجرايي نموده است.سرمايه شركت 800,000,000,000 ریال منقسم به 800,000,000 سهم با نام یک هزارریالی که تماما پرداخت گردیده است.سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال آغاز ودر پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30/09/1393


 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1393/09/30

       بدین ‌وسیله به اطلاع می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي‌عام) در تاریخ 19/01/94 تشکیل گردید. خلاصة تصمیمات مجمع به ‌شرح ذیل می‌باشد:

1)      صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.  

2)      موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.

3)      روزنامه «اطلاعات» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی94 انتخاب گردید.

4)      سود تقسیمی به ازای هر سهم مبلغ 225 ریال تصویب گردید.

5)       پاداش هیأت­ مدیره به مبلغ  1600 میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. 

6)      حق حضوراعضاي غير موظف هيأت مديرهماهيانه مبلغ 000ر000ر8 ريال به ازاي حداقل يک جلسه در ماه تصويب گرديد.


اطلاعيه پرداخت سود سهام 13930930