حالت


مبين  
      3261     125  
كطبسح  
      584     49  
كچاد  
      3532     147  
كمنگنزح  
      1338     116  
كاما  
      3800     208  
كماسه  
      7065     294  
غدشت  
      8457     325  
غشصفا  
      7633     318  
نمرينو  
      14194     545  
شنفت  
      13529     563  
شخاركح  
      15400     2404  
شكلرح  
      1691     93  
شپترو  
      3434     132  
شتهران  
      22618     869  
دروز  
      5449     209  
پكرمانح  
      2461     161  
پاساح  
      2600     124  
كهمدا  
      6246     240  
كپارس  
      7080     272  
كهرام  
      1846     71  
سرود  
      3549     248  
فولاژح  
      569     24  
لابسا  
      2386     227  
بشهابح  
      4051     215  
ثفارسح  
      753     46  
وانصارح  
      1380     83  
ومعادنح  
      430     20  
ثنوساح  
      1221     106  
مرقام  
      2400     156  
رانفور  
      12799     492  
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

شركت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
درتاريخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و درقالب شركت سهامي عام دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و شروع به انجام عمليات اجرايي نموده است.سرمايه شركت 800,000,000,000 ریال منقسم به 800,000,000 سهم با نام یک هزارریالی که تماما پرداخت گردیده است.سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال آغاز ودر پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30/09/1393


 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1393/09/30

       بدین ‌وسیله به اطلاع می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي‌عام) در تاریخ 19/01/94 تشکیل گردید. خلاصة تصمیمات مجمع به ‌شرح ذیل می‌باشد:

1)      صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1393/09/30 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.  

2)      موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.

3)      روزنامه «اطلاعات» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی94 انتخاب گردید.

4)      سود تقسیمی به ازای هر سهم مبلغ 225 ریال تصویب گردید.

5)       پاداش هیأت­ مدیره به مبلغ  1600 میلیون ریال به صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. 

6)      حق حضوراعضاي غير موظف هيأت مديرهماهيانه مبلغ 000ر000ر8 ريال به ازاي حداقل يک جلسه در ماه تصويب گرديد.