حالت


در حال بازیابی اطلاعات
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

شركت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
درتاريخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و درقالب شركت سهامي عام دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و شروع به انجام عمليات اجرايي نموده است.سرمايه شركت 800,000,000,000 ریال منقسم به 800,000,000 سهم با نام یک هزارریالی که تماما پرداخت گردیده است.سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال آغاز ودر پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

(تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين - نماد: سنوين(سرمايه گذاري اقتصاد نوي

موضوع: تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده 1393/04/30 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مورخ 1394/12/01 

موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه سرمایه ثبت نشده
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
200000 0 0 0 0

 

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی 1394

اطلاعيه

شركت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامي‌عام)

نماد : سنوین     کد صنعت : 659956

موضوع : خلاصه تصمیماتمجمع عمومی عادی سالیانه سال مالي منتهي به 94/09/30

          بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی‌عام)در تاریخ 94/12/18 تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع مذکور به شرح ذیل می‌باشد:    

 

1) صورت ‌های مالی سالیانه سال مالی منتهی به 94/09/30 مورد تصویب قرار گرفت.

2) سود تقسیمی هر سهم به مبلغ 10 ریال تصویب گردید.

3) پاداش هیئت مدیره به مبلغ  400 میلیون ریال به طور ناخالص تصویب گردید.

4) موسسه حسابرسی رهبین به‌عنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌ عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی‌البدل انتخاب گردیدند.

5) روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

6) حق حضور اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره بابت حداقل یک جلسه در ماهبه مبلغ 000ر000ر9 ریال تصویب گردید.

7) اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

شرکت توسعه صنایع بهشهر

شرکت بانک اقتصاد نوین

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین

شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین

شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه‌شده است. بدیهی است اطلاعیة نهایی و مشروح تصمیمات مجمع، توسط شرکت و از طریق سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به­نشانی www.codal.ir  صادر خواهد گردید.