3 شهریور 1400

لزوم مشارکت همه ارکان در ارتقای سطح سواد مالی

سواد مالی اولین بار در سال 1997 در ایالات متحده و طی مراسم افتتاحیه ائتلاف عزم برای سواد مالی فردی مطرح شد. این ائتلاف در گزارش خود درباره مطالعه های که برای سنجش میزان سواد مالی دانشجویان دبیرستان انجام داده بود، سواد مالی را توانایی یک فرد در استفاده از  دانش و مهارتش برای مدیریت اثربخش منابع مالی خود به منظور امنیت مالی در طول عمر تعریف کرد. در این یادداشت به موضوع و اهمیت سواد مالی پرداخته شده است.