2 شهریور 1400

صندوق‌های قابل معامله؛ گزینه مطلوب سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در بورس فرایندی بسیار حرفه‌ای است و نیاز به دانش مالی، توان تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی و تجربه دارد. از این رو، سرمایه‌گذاران تازه وارد و افرادی که دانش و وقت کافی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را ندارند، می توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شده و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.