درباره ما

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام ) بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 1384/11/29 تاسیس و در تاریخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و به شناسه ملي 10103838251 به در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است. شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي عام) از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بندهاي 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، محسوب مي گردد. شركت در تاريخ 1388/03/10  با شماره 10501 در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  درج گردید. در حال حاضر، این شركت جزو شركتهاي فرعى شركت بانک اقتصاد نوین است و شركت نهايى گروه، نیز بانک فوق مي باشد. نشاني مركز اصلى شركت تهران – بلوار نلسون ماندلا- بلوار گلشهر – پلاک 25 واقع است. شایان ذکر است کد اقتصادی شرکت 411136716459 می باشد.

موضوع فعالیت، طبق ماده 3 اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ1390/12/01 عبارت است از:

الف-فعالیت های اصلی :

  • سرمایه گذاری درسهام، سهم شرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
  • سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب-فعالیت های فرعی:

  • سرمایه گذاری درمسکوکات، فلزات گرانبها بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
  • سرمایه گذاری درسهام، سهم شرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت­ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را دراختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد.
  • سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار شامل پذیرش سمت درصندوق های سرمایه گذاری، تامین مالی بازار گردانی، مشارکت در تعهد پذیره نویسی و تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

اهداف

چه طور باید شروع کرد؟

1-      مدیریت سبد سرمایه گذاری اعم از شرکتهای بورسی وغیربورسی

2-    استفاده از ابزارهای مالی وسرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی وخارجی

3-   امکان سنجی وارزیابی طرح های سرمایه گذاری

4-     ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری

5-    مشارکت در طرح های سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

جناب آقای ابوالفضل اسماعیل زاده:رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکترفرزاد جعفری:نائب رئیس هیات مدیره

جناب آقای مسلم صالحی:مدیرعامل و عضو هیات مدیره

جناب آقای محمدبختیار نصرآبادی:عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر مجید امدادی:عضو هیات مدیره

جذب سرمايه ها و تجهيز پس انداز ها به طور مستقيم و غير مستقيم و سرمايه گذاري در هر گونه فعاليت

اقتصادي،‌توليدي، خدماتي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور و ارائه خدمات مديريت جهت ارتقاء و بهره وري شركت ها در كليه زمينه ها.

مطالعه و تهيه طرح هاي اقتصادي به منظور سرمايه گذاري و يا ارائه جهت سرمايه گذاري ساير اشخاص

 ارائه خدمات مورد نياز به شركت هاي سرمايه پذير و ساير شركت ها.

 ايجاد بستر لازم جهت جذب سرمايه گذاري ساير اشخاص در طرح هاي مورد نظر شركت.

  مبادرت به كليه عمليات بازرگاني و مالي و ساير فعاليت هايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم به موضوع شركت مرتبط باشد.

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار ،‌بورس فلزات ،بورس كالا، ساير بورس هاي رسمي كشور و همچنين بورس هاي بين المللي.

 اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از بانك هاي دولتي و غير دولتي اعم از داخلي و خارجي و ساير موسسات مالي و اعتباري

شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوين

درتاريخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و درقالب شركت سهامي عام دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و شروع به انجام عمليات اجرايي نموده است

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام ) بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 1384/11/29 تاسیس و در تاریخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و به شناسه ملي 10103838251 به در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است. شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي عام) از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بندهاي 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، محسوب مي گردد. 

در whatsapp به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در google به اشتراک بگذارید
طراحی سایت و سئو سایت توسط برندهای سیماگر و سئو راز
24595309 ۰۲۱ enicom.com@gmail.com