تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين - نماد: سنوين (سرمايه گذاري اقتصاد نوين)

موضوع: تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده 1393/04/30 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مورخ 1394/12/01 

موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

 

آخرین سرمایه ثبت شده

محل تأمین  افزایش سرمایه

مبلغ  افزایش سرمایه

(میلیون ریال)

درصد افزایش سرمایه

سرمایه ثبت نشده

تعداد سهام

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

مبلغ

(میلیون ریال)

مطالبات و اوردۀ نقدی

(میلیون ریال)

سود انباشته

(میلیون ریال)

اندوخته

(میلیون ریال)

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

(میلیون ریال)

صرف سهام

(میلیون ریال)

تعداد سهام

ارزش اسمی هر سهم(ریال)

مبلغ

(میلیون ریال)

   

200000

0

0

0

0

     

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام ) بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 1384/11/29 تاسیس و در تاریخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و به شناسه ملي 10103838251 به در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است. شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي عام) از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بندهاي 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، محسوب مي گردد. 

در whatsapp به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در google به اشتراک بگذارید
طراحی سایت و سئو سایت توسط برندهای سیماگر و سئو راز
24595309 ۰۲۱ enicom.com@gmail.com