5 تیر 1400

لزوم طراحی و اجرای برنامه های مدون برای بورس در دولت جدید

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم شفاف سازی و ارائه اطلاعات دقیق به سرمایه گذاران در بورس، در خصوص برنامه هایی که دولت جدید باید در حوزه بورس داشته باشد توضیحاتی را برشمرد.