3 شهریور 1400

عرضه صکوک اجاره سهام ۱۰ هزار میلیارد ریالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر

صکوک اجاره سهام شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ به مدت سه روز کاری در نماد "تدبیر۰۴" عرضه عمومی خواهد شد.